Anlatıcı Dosya Konulu 4. Sayımız Çıktı…

İÇİNDEKİLER

4- Editörden

5- Emil Erich Kästner / Köstebekler yahut İstekleriniz (Alm. Çev. Mehmet Kara)

7- Charlotte Smith / Göçmenler I (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)

10- Sohrab-i Sipihri / Deniz ve Adam (Far. Çev. İsmail Söylemez)

11- Friedrich Nietzsche / Özgürlüğün Prensi (Alm. Çev. Mehmet Kara)

12- Hafız-ı Şirazi / Güzel (Far. Çev. İsmail Söylemez)

13- İsmail Söylemez / Kaldırım Sürüngeni Toplayıcısı Kirli Harflerin

14- Şener Aksu / Kıyıya Vuran Deniz Kızına Ağıt

15- Tan Doğan / Doğum ve Cenaze

17- Mehmet Kara / Ağlama Çocuk

19- Ömer Karabey / Biz Ölürsek Siz Kaybedersiniz

20- Fahri Küçük / Neyzen Bodur’un İnkârdan Başlangıca Hakikat Yolculuğu

21- Hamdi Gün / Alçalma Devri

22- Taha İhsan Çetin / Mut

23- Mehmet Erdal Kaya / Gece Terörü

26- Suat Savur / Ayakkabı

30- Pınar Yiğit / Gitmeler

DOSYA:  ANLATICI

34- Brian Richardson / Sıradışı Sesler (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)

42- Murat Kuruş / Anlatıcının Evrimi Üzerine

51- Şener Aksu / Şairden Anlatıcı Olur mu?

SÖYLEŞİ

55- Necip Tosun ile Kurmaca Metinlerde Anlatıcı Kavramı Üzerine / Mehmet Erdal Kaya

62- Ahmet Evis / Anlatıcı Unsurunda Postmodern Evrilme: Anlatıların Anlatıcısı Okur

65- İsmail Söylemez / Sözlü Kültürde Anlatıcı: Dengbêjlik Örneği

70- Şükrü Ufuk Nayman / Görsel Sanatlarda Anlatıcı

75- Necmi Karkın / Anlatının Kendinden Olan Dışavurumu

78- Ömer Uyan / Kubbedeki Hoş Sadâ Kimin: Klâsik Şiirde Şâir, Anlatıcı, Ben ve Öteki

85- Fuat Sevimay / Yazar Ne Söyler Çevirmen Kimi Anlatır

88- İsmail Söylemez / Sözlü Kültürde Anlatıcı: Şâhnâmehânlık Geleneği

94- Volkan Budak / Sinematografik Anlatıda Kurgu

“Çirkinlik ve Estetik” dosya konulu 3. sayımız çıktı…

İçerik:
4- Editörden
5- Edwin Arlington Robinson / Yaban (İng. Çev. Merve Demir Ç.)
7- Charlotte Smith / Soneler (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)
10- İsmail Söylemez / sahil kırağında katledilen ıslak ırmak hoyratı değildi o kan damla
11- Missak Manouchian / Ayna ve Ben (Fr. Çev. Yiğit Tuna)
12- Sohrab-i Sipihri / Kabartma (Far. Çev. İsmail Söylemez)
14- Hafız-ı Şirazi / Zincir (Far. Çev. İsmail Söylemez)
15- Paul Celan / Uzağa Övgü (Alm. Çev. Mehmet Kara)
16- Mehmet Kara / Dünya Ağacı
18- Hugo von Hofmannsthal / Dışımızdaki Dünya (Alm. Çev. Mehmet Kara)
20- Onur Dölek / Ruhsata İşli Şiir II

Künye

YALNIZ SANAT

Üç aylık şiir – edebiyat – sanat dergisi

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Mehmet KARA

Editör
Murat KURUŞ
(muratkurus@hotmail.com)

Yayın Kurulu
İsmail SÖYLEMEZ
Mehmet KARA
Mehmet Erdal KAYA
Murat KURUŞ
Suat SAVUR
Şükrü Ufuk NAYMAN

Hukuk Danışmanı
Hayri GİRİŞKEN

Adres
Yalnız Sanat / Zemge Yayınları
Üniversite Bulvarı 23 Nisan Mah. 41. Sok.
Nur Apt. Altı No: 8/A
Şahinbey/GAZİANTEP

İletişim
yalnizsanat@gmail.com
0 546 654 34 02
0 342 338 06 44

Dizgi & Tasarım ve Düzelti
Murat KURUŞ

Yalnız Sanat’ta yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
Yalnız Sanat’a gönderilen yazılar iade edilmez.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Genel Bilgi

Estetik derslerinde estetik kavramı ekseninde güzel, çirkin ve etik kavramları felsefi temelli olarak ele alınmaktadır. Bu derslerde Hegel’in Estetik’i ve Karl Rosenkranz’ın Çirkinliğin Estetiği adlı eserleri temel kitaplar olarak belirlenmiştir.
Dersler,
Cuma günleri 17.00-19.00 saatleri arasındadır.

Genel Bilgi

Felsefe Dersleri’nde felsefenin köşe taşlarından bir filozofun bir kitabı seçilmekte ve ayrıntılı olarak tartışma yöntemiyle okunmaktadır.
Şu anda Descartes’ın Meditasyonlar adlı eseri irdelenmekte olan dersler,
Pazar günler 13.30-15.30 saatleri arasındadır.

1. Sayı

 

İçindekiler

5- Lale Müldür / Yorduma

7- Yücel Kayıran / Helalleşmeler – 1. polemos

8- Levent Yılmaz / Brunik Defteri -Bir Felâketin Ardından-

11- Elif Sofya / Devlet İtaat Deneyleri

12- Mehmet Kara / Li Tai-Pe’nin Öğüdü

15- Sadık Yaşar / varlık

16- İsmail Söylemez / Şehir çöplüğüne sürgün mersiye

17- Murat Kuruş / sancılama (sakiname-4)

/ kefensiz toprak (sakiname-5)

20- Abdurrahman Ekinci / Doğdum ve Kaldım

Söyleşi

21- Yücel Kayıran ile Son Akşam Yemeği Üzerine / Murat Kuruş & Mikail Söylemez

24- Mehmet Günay / Terketme İmgesinde Yücel Kayıran Şiiri (Söyleşi Değinisi)

34- Hugo von Hofmannsthal / Zamana Dizeler (Çev: Mehmet Kara)

36- Nurettin Boztemir / Yeşil Sinek gibi Daldım Çıldırışlara

/ Egzistansiyalist Giz

38- Sima-i Purşahmari / Elmayı Soyduğumuzda (Çev: İsmail Söylemez)

39- Kayser-i Eminpur / Adil Paylaşım (Çev: İsmail Söylemez)

40- Murat Ekinci / hüngür/le-me

42- Hüseyin Kıran / Kesintisiz Geceye

43- İsmet Emre / Yitik Bahçe

54- Mikail Söylemez / Büyük Parçalanma: Neo-Postmodern Sanat

57- Ali bin Nakıp Hamza / Tuhfetu’l-Letâif (XV. Yüzyılın Karanlıkta Kalmış Bir Osmanlı Dönemi Eseri)   (Latin Harflerine Çev: Musa Tıflaroğlu)

62- Zeren Keziban Karaaslan / SonRAya Lirik Potkallar

Dosya: Melankoli

65- Robert Burton / Diyaloglar (Melankolinin Anatomisi) / (Çev: M. Yaşar Ciniviz)

68- John Keats / Melankoli Üzerine Şarkı (Çev: Kawa Nemir)

70- Stevie Smith / Uzak Dur, Ey Melankoli (Çev: Kawa Nemir)

72- Théophile Gautier / Melankoli (Çev: Yiğit Tuna)

73- Romano Guardini / Melankolinin Anlamı (Çev: Mehmet Kara)

78- İsmet Emre / Melankoli Üstüne

80- Murat Kuruş / Melankoli Üzerine Düşünceler

87- Şükrü Ufuk Nayman / Sentetik Melankoli Üzerine (Sanatta Melankolik Çırpınışlar)

93- Nurettin Boztemir / Taşralı Bir Melankoliğin Yalnızlık’ları

2. Sayı

 

Edebiyatımızda ilk defa ele alınan DERT dosya konulu Yalnız Sanat dergimizin 2. Sayısı çıkmıştır.

İçerik:

7- Mehmet Kara / Sır
10- İsmail Söylemez / kahverengi harfime tutunur protest yankılar uçurum cümle
12- Murat Kuruş / Öte-Sevgi (Sakiname-6)
14- Mehmet Erdal Kaya / Kaygı
15- Onur Dölek / İşte Şehir
16- Johann Wolfgang von Goethe / Var Olmak (Alm. Çev.: Mehmet Kara)
17- Mevlana Celaleddin Rumi (k.s.) / Gideriz (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
18- Sohrab Sipehri / Rengin Ölümü (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
19- İsmail Söylemez ile Mukaddime Harfleri Bağlamında
Şairin Şiir Dünyasına Yolculuk / Murat Kuruş
30- Suat Savur / Koku
34- Güler Kalem / Esmer Eller
39- M. Erdal Kaya / Donör
45- Samet Karamansür / Halfeti
49- Romano Guardini / Melankoli Notları
54- Ayşe Hasen / Sayıklama Günlükleri

DOSYA: Dert
59- Yusuf Nikruz / Attar’ın Şiirinde Dert Kavramı (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
65- Gaziantep Rifai Dergâhı Şeyhi Mahmud Nedim Aysoy (k.s.)
ile Tasavvuf Istılahında Dert Mevzuu Üzerine / Murat Kuruş
78- Mehmet Yılmaz / Bir Rehber Olarak Dert
82- Mehmet Kara / Şairin Derdi
87- Murat Kuruş / Dert ve Melankoli Ayrımı Üzerine
92- Toprak Karat / Fuzûlî’nin Türkçe Dîvân’ında Ehl-i Derdin Halleri

İletişim:
mail: yalnizsanat@gmail.com
Tlf: 0505 293 7576
Twitter: @yalnizsanat