Yalnız Sanat

 

YALNIZ SANAT’IN 5. SAYISI “DİRİJİZM” DOSYASIYLA ÇIKTI

İÇİNDEKİLER

4- Editörden
5- Friedrich Nietzsche / Şairin Uğraşı (Alm. Çev. Mehmet Kara)
7- İsmail Söylemez / fasonsökükler tamirhanesi lahitlerin çıplak
8- Mehmet Kara / Biliyorum
9- Mehmet Sümer / Suskunluğun Tarihi
10- Sohrab Sipihri / Anıt (Far. Çev. İsmail Söylemez)
12- Joseph von Eichendorff / Kırılan Yüzük (Alm. Çev. Mehmet Kara)
13- Kayser Eminpur / Yalnızca Sen Kalacaksın (Far. Çev. Soner Boran)
14- Murat Kayançiçek / Ağlama Saati
17- Tan Doğan / Rûhiyât
18- Şirazlı Hafız / Nereye (Far. Çev. İsmail Söylemez)
19- Şirazlı Hafız / Zincir (Far. Çev. İsmail Söylemez)
20- Taha İhsan Çetin / Bol Sempozyumlu Sade Kahve

22- Mehmet Erdal Kaya / Kızıl Aşölyen
28- Suat Savur / Hayatla Konuş

DOSYA: Dirijizm

33- Bünyamin Aydemir / Tiyatro ve Sanat Değinileri Etrafında Dirijizm Kavramı
36- Ekrem Polat / Türk Edebiyatında Bir Nefret Objesi Olarak
‘Ötekileştirilmiş Dindar Tipi’nin İnşası
42- Murat Koç / Cumhuriyet Dönemi Romanında Dirijizm
52- Bilal Demir / Dirijist Sanat Anlayışında Cumhuriyet Rejiminin
Sanatçı Figürü Olarak Reşat Nuri Güntekin ya da
Resmi İdeolojiyi Edebi Metinden Okumak
58- Sariye Uzan / Nur Baba Romanından Hareketle Kültürel Yozlaşma
63- Ömer Uyan / Şairin Sığındığı İlahi Gölge: Osmanlı Şiirinde Hükümdar
72- İsmail Söylemez / Dirijizme Karşı Muteriz ve İslamcı Bir Yazar Olarak Hüseyin Karatay
87- Cemalettin Taşken / İran’da Devlet ve Edebiyat Diplomasisi
91- Murat Kuruş (Kitap Değinisi) / “Türkiye’de Çevirinin Politikası ve Poetikası”nda
Çeviri ve Dirijizm İlişkisi
94- Kitap Tanıtımı / Bünyamin Aydemir “Sanatta Dirijizm”