shadow

“Roman Kuramı” derslerinde alanlarında kabul edilmiş eserler üzerinden tür olarak romanın gelişim evrelerinin yanı sıra; kurmaca metinlerde zaman, mekân, olay örgüsü, şahıs kadrosu, anlatıcı gibi faktörler ve tüm bunların çeşitli ele alınış teknikleri irdelenmektedir.

Roman Kuramı dersleri 1 Eylül – 1 Temmuz arası her hafta SALI günleri 19.30 – 21.00 saatleri arasında icra edilmektedir.

 

Derslerde Bitirilen Eserler:

  1. Roland Barthes / Romanın Hazırlanışı 1-2
  2. Dorrit Cohn / Şeffaf Zihinler
  3. Necip Tosun / Modern Öykü Kuramı
  4. Tzvetan Todorov / Yazın Kuramı

 

1 Eylül 2018 döneminde derslerimizin ana kitapları:

  1. Marcel Proust / Kayıp Zamanın İzinde
  2. Samuel Beckett / Proust
  3. Gerard Genette / Anlatının Söylemi & Yöntem Hakkında Bir Deneme

 

YALNIZ SANAT
Üç aylık şiir – edebiyat – sanat dergisi

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Mehmet KARA

Editör
Murat KURUŞ
(muratkurus@hotmail.com)

Yayın Kurulu
İsmail SÖYLEMEZ
Mehmet KARA
Mehmet Erdal KAYA
Murat KURUŞ
Suat SAVUR
Şükrü Ufuk NAYMAN

Hukuk Danışmanı
Hayri GİRİŞKEN

Dizgi & Tasarım ve Düzelti
Murat KURUŞ

Adres
Yalnız Sanat / Zemge Yayınları
Üniversite Bulvarı 23 Nisan Mah. 41. Sok.
Nur Apt. Altı No: 8/A
Şahinbey/GAZİANTEP

E-Posta / Ürün Gönderim Adresi
yalnizsanat@gmail.com

Telefon
0 546 654 34 02

 

Sosyal Medya

Facebook: /yalnizsanatdergisi
Twitter: @yalnizsanat
İnstagram: @yalnizsanat

 

Yalnız Sanat, bir grup olarak 2012 yılında Gaziantep’te kuruldu. Sanatseverlik vasfı etrafında toplanan bu grup, başlangıç aşamasında “okuma atölyesi”, “felsefe okumaları” , “sinema günleri”, “yazarlarla buluşmalar” gibi etkinlikler düzenledi. Son olarak da “edebiyat gündemini dergiler yoluyla takip günleri” etkinlikleri yaptı. Yapılan faaliyetlerde güdülen yegâne amaç sanat ve edebiyattı. Dergi çıkarma fikri, grubun asıl kuruluş amacını oluşturması yönüyle bizim için önemliydi. Bu yolda bize Mehmet Kara yayınevinin kapıları açarak, Keziban Karaaslan çeşitli etkinlikler düzenleyerek, Ufuk Nayman girişilen her faaliyette gönülden fiili katılım sağlayarak her daim destek oldular.
Başta “Karasafra” adıyla çıkması düşünülen Yalnız Sanat, isminden de anlaşılacağı üzere yalnız kalmış olan sanatı odak noktasına alan ve yalnızca sanatı ön planda tutan bir dergi. Tam da bu sebeple yaşamı süresince özgün ve kaliteli metinler yayınlamayı ilke edinecek kendine. Yalnız Sanat, var olan literatürü işlemek yerine literatüre yeni şeyler katma iddiasında olan, polemiklerden beslenmeyen, polemik oluşturma çabası içerisinde olmayan, “-cı, -ci ve -izm”lerle -yani dünya görüşünü ön planda tutan sanat anlayışlarıyla- arasına mesafe koyan, sadece yayınladığı ürünlerle kendine bir özel bir yer edinmeye çalışacak olan bir şiir, edebiyat ve sanat dergisidir.

YALNIZ SANAT‘IN 5. SAYISI  “DİRİJİZM” DOSYASIYLA ÇIKTI…

İÇİNDEKİLER

4- Editörden
5- Friedrich Nietzsche / Şairin Uğraşı (Alm. Çev. Mehmet Kara)
7- İsmail Söylemez / fasonsökükler tamirhanesi lahitlerin çıplak
8- Mehmet Kara / Biliyorum
9- Mehmet Sümer / Suskunluğun Tarihi
10- Sohrab Sipihri / Anıt (Far. Çev. İsmail Söylemez)
12- Joseph von Eichendorff / Kırılan Yüzük (Alm. Çev. Mehmet Kara)
13- Kayser Eminpur / Yalnızca Sen Kalacaksın (Far. Çev. Soner Boran)
14- Murat Kayançiçek / Ağlama Saati
17- Tan Doğan / Rûhiyât
18- Şirazlı Hafız / Nereye (Far. Çev. İsmail Söylemez)
19- Şirazlı Hafız / Zincir (Far. Çev. İsmail Söylemez)
20- Taha İhsan Çetin / Bol Sempozyumlu Sade Kahve

22- Mehmet Erdal Kaya / Kızıl Aşölyen
28- Suat Savur / Hayatla Konuş

DOSYA: Dirijizm

33- Bünyamin Aydemir / Tiyatro ve Sanat Değinileri Etrafında Dirijizm Kavramı
36- Ekrem Polat / Türk Edebiyatında Bir Nefret Objesi Olarak
‘Ötekileştirilmiş Dindar Tipi’nin İnşası
42- Murat Koç / Cumhuriyet Dönemi Romanında Dirijizm
52- Bilal Demir / Dirijist Sanat Anlayışında Cumhuriyet Rejiminin
Sanatçı Figürü Olarak Reşat Nuri Güntekin ya da
Resmi İdeolojiyi Edebi Metinden Okumak
58- Sariye Uzan / Nur Baba Romanından Hareketle Kültürel Yozlaşma
63- Ömer Uyan / Şairin Sığındığı İlahi Gölge: Osmanlı Şiirinde Hükümdar
72- İsmail Söylemez / Dirijizme Karşı Muteriz ve İslamcı Bir Yazar Olarak Hüseyin Karatay
87- Cemalettin Taşken / İran’da Devlet ve Edebiyat Diplomasisi
91- Murat Kuruş (Kitap Değinisi) / “Türkiye’de Çevirinin Politikası ve Poetikası”nda
Çeviri ve Dirijizm İlişkisi
94- Kitap Tanıtımı / Bünyamin Aydemir “Sanatta Dirijizm”

YALNIZ SANAT‘IN 4. SAYISI “ANLATICI” DOSYASIYLA ÇIKTI…

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER:
4- Editörden
5- Emil Erich Kästner / Köstebekler yahut İstekleriniz (Alm. Çev. Mehmet Kara)
7- Charlotte Smith / Göçmenler I (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)
10- Sohrab-i Sipihri / Deniz ve Adam (Far. Çev. İsmail Söylemez)
11- Friedrich Nietzsche / Özgürlüğün Prensi (Alm. Çev. Mehmet Kara)
12- Hafız-ı Şirazi / Güzel (Far. Çev. İsmail Söylemez)
13- İsmail Söylemez / Kaldırım Sürüngeni Toplayıcısı Kirli Harflerin
14- Şener Aksu / Kıyıya Vuran Deniz Kızına Ağıt
15- Tan Doğan / Doğum ve Cenaze
17- Mehmet Kara / Ağlama Çocuk
19- Ömer Karabey / Biz Ölürsek Siz Kaybedersiniz
20- Fahri Küçük / Neyzen Bodur’un İnkârdan Başlangıca Hakikat Yolculuğu
21- Hamdi Gün / Alçalma Devri
22- Taha İhsan Çetin / Mut


23- Mehmet Erdal Kaya / Gece Terörü
26- Suat Savur / Ayakkabı
30- Pınar Yiğit / Gitmeler 


DOSYA: ANLATICI
34- Brian Richardson / Sıradışı Sesler (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)
42- Murat Kuruş / Anlatıcının Evrimi Üzerine
51- Şener Aksu / Şairden Anlatıcı Olur mu?
SÖYLEŞİ
55- Necip Tosun ile Kurmaca Metinlerde Anlatıcı Kavramı Üzerine / Mehmet Erdal Kaya
62- Ahmet Evis / Anlatıcı Unsurunda Postmodern Evrilme: Anlatıların Anlatıcısı Okur
65- İsmail Söylemez / Sözlü Kültürde Anlatıcı: Dengbêjlik Örneği
70- Şükrü Ufuk Nayman / Görsel Sanatlarda Anlatıcı
75- Necmi Karkın / Anlatının Kendinden Olan Dışavurumu
78- Ömer Uyan / Kubbedeki Hoş Sadâ Kimin: Klâsik Şiirde Şâir, Anlatıcı, Ben ve Öteki
85- Fuat Sevimay / Yazar Ne Söyler Çevirmen Kimi Anlatır
88- İsmail Söylemez / Sözlü Kültürde Anlatıcı: Şâhnâmehânlık Geleneği
94- Volkan Budak / Sinematografik Anlatıda Kurgu