shadow

YALNIZ SANAT‘IN İLK SAYISI “MELANKOLİ” DOSYASIYLA ÇIKTI…

 

İÇİNDEKİLER

4- Editörden
5- Lale Müldür / Yorduma
7- Yücel Kayıran / Helalleşmeler – 1. polemos
8- Levent Yılmaz / Brunik Defteri -Bir Felâketin Ardından-
11- Elif Sofya / Devlet İtaat Deneyleri
12- Mehmet Kara / Li Tai-Pe’nin Öğüdü
15- Sadık Yaşar / varlık
16- İsmail Söylemez / Şehir çöplüğüne sürgün mersiye
17- Murat Kuruş / sancılama (sakiname-4)
/ kefensiz toprak (sakiname-5)
20- Abdurrahman Ekinci / Doğdum ve Kaldım

SÖYLEŞİ
21- Yücel Kayıran ile Son Akşam Yemeği Üzerine / Murat Kuruş & Mikail Söylemez
24- Mehmet Günay / Terketme İmgesinde Yücel Kayıran Şiiri (Söyleşi Değinisi)

34- Hugo von Hofmannsthal / Zamana Dizeler (Çev: Mehmet Kara)
36- Nurettin Boztemir / Yeşil Sinek gibi Daldım Çıldırışlara
/ Egzistansiyalist Giz
38- Sima-i Purşahmari / Elmayı Soyduğumuzda (Çev: İsmail Söylemez)
39- Kayser-i Eminpur / Adil Paylaşım (Çev: İsmail Söylemez)
40- Murat Ekinci / hüngür/le-me

42- Hüseyin Kıran / Kesintisiz Geceye
43- İsmet Emre / Yitik Bahçe
54- Mikail Söylemez / Büyük Parçalanma: Neo-Postmodern Sanat
57- Ali bin Nakıp Hamza / Tuhfetu’l-Letâif (XV. Yüzyılın Karanlıkta Kalmış Bir Osmanlı Dönemi Eseri) (Latin Harflerine Çev: Musa Tılfarlıoğlu)
62- Zeren Keziban Karaaslan / SonRAya Lirik Potkallar

DOSYA: Melankoli
65- Robert Burton / Diyaloglar (Melankolinin Anatomisi) / (Çev: M. Yaşar Ciniviz)
68- John Keats / Melankoli Üzerine Şarkı (Çev: Kawa Nemir)
70- Stevie Smith / Uzak Dur, Ey Melankoli (Çev: Kawa Nemir)
72- Théophile Gautier / Melankoli (Çev: Yiğit Tuna)
73- Romano Guardini / Melankolinin Anlamı (Çev: Mehmet Kara)
78- İsmet Emre / Melankoli Üstüne
80- Murat Kuruş / Melankoli Üzerine Düşünceler
87- Şükrü Ufuk Nayman / Sentetik Melankoli Üzerine (Sanatta Melankolik Çırpınışlar)
93- Nurettin Boztemir / Taşralı Bir Melankoliğin Yalnızlık’ları