shadow

YALNIZ SANAT‘IN 5. SAYISI  “DİRİJİZM” DOSYASIYLA ÇIKTI…

İÇİNDEKİLER

4- Editörden
5- Friedrich Nietzsche / Şairin Uğraşı (Alm. Çev. Mehmet Kara)
7- İsmail Söylemez / fasonsökükler tamirhanesi lahitlerin çıplak
8- Mehmet Kara / Biliyorum
9- Mehmet Sümer / Suskunluğun Tarihi
10- Sohrab Sipihri / Anıt (Far. Çev. İsmail Söylemez)
12- Joseph von Eichendorff / Kırılan Yüzük (Alm. Çev. Mehmet Kara)
13- Kayser Eminpur / Yalnızca Sen Kalacaksın (Far. Çev. Soner Boran)
14- Murat Kayançiçek / Ağlama Saati
17- Tan Doğan / Rûhiyât
18- Şirazlı Hafız / Nereye (Far. Çev. İsmail Söylemez)
19- Şirazlı Hafız / Zincir (Far. Çev. İsmail Söylemez)
20- Taha İhsan Çetin / Bol Sempozyumlu Sade Kahve

22- Mehmet Erdal Kaya / Kızıl Aşölyen
28- Suat Savur / Hayatla Konuş

DOSYA: Dirijizm

33- Bünyamin Aydemir / Tiyatro ve Sanat Değinileri Etrafında Dirijizm Kavramı
36- Ekrem Polat / Türk Edebiyatında Bir Nefret Objesi Olarak
‘Ötekileştirilmiş Dindar Tipi’nin İnşası
42- Murat Koç / Cumhuriyet Dönemi Romanında Dirijizm
52- Bilal Demir / Dirijist Sanat Anlayışında Cumhuriyet Rejiminin
Sanatçı Figürü Olarak Reşat Nuri Güntekin ya da
Resmi İdeolojiyi Edebi Metinden Okumak
58- Sariye Uzan / Nur Baba Romanından Hareketle Kültürel Yozlaşma
63- Ömer Uyan / Şairin Sığındığı İlahi Gölge: Osmanlı Şiirinde Hükümdar
72- İsmail Söylemez / Dirijizme Karşı Muteriz ve İslamcı Bir Yazar Olarak Hüseyin Karatay
87- Cemalettin Taşken / İran’da Devlet ve Edebiyat Diplomasisi
91- Murat Kuruş (Kitap Değinisi) / “Türkiye’de Çevirinin Politikası ve Poetikası”nda
Çeviri ve Dirijizm İlişkisi
94- Kitap Tanıtımı / Bünyamin Aydemir “Sanatta Dirijizm”

YALNIZ SANAT‘IN 4. SAYISI “ANLATICI” DOSYASIYLA ÇIKTI…

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER:
4- Editörden
5- Emil Erich Kästner / Köstebekler yahut İstekleriniz (Alm. Çev. Mehmet Kara)
7- Charlotte Smith / Göçmenler I (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)
10- Sohrab-i Sipihri / Deniz ve Adam (Far. Çev. İsmail Söylemez)
11- Friedrich Nietzsche / Özgürlüğün Prensi (Alm. Çev. Mehmet Kara)
12- Hafız-ı Şirazi / Güzel (Far. Çev. İsmail Söylemez)
13- İsmail Söylemez / Kaldırım Sürüngeni Toplayıcısı Kirli Harflerin
14- Şener Aksu / Kıyıya Vuran Deniz Kızına Ağıt
15- Tan Doğan / Doğum ve Cenaze
17- Mehmet Kara / Ağlama Çocuk
19- Ömer Karabey / Biz Ölürsek Siz Kaybedersiniz
20- Fahri Küçük / Neyzen Bodur’un İnkârdan Başlangıca Hakikat Yolculuğu
21- Hamdi Gün / Alçalma Devri
22- Taha İhsan Çetin / Mut


23- Mehmet Erdal Kaya / Gece Terörü
26- Suat Savur / Ayakkabı
30- Pınar Yiğit / Gitmeler 


DOSYA: ANLATICI
34- Brian Richardson / Sıradışı Sesler (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)
42- Murat Kuruş / Anlatıcının Evrimi Üzerine
51- Şener Aksu / Şairden Anlatıcı Olur mu?
SÖYLEŞİ
55- Necip Tosun ile Kurmaca Metinlerde Anlatıcı Kavramı Üzerine / Mehmet Erdal Kaya
62- Ahmet Evis / Anlatıcı Unsurunda Postmodern Evrilme: Anlatıların Anlatıcısı Okur
65- İsmail Söylemez / Sözlü Kültürde Anlatıcı: Dengbêjlik Örneği
70- Şükrü Ufuk Nayman / Görsel Sanatlarda Anlatıcı
75- Necmi Karkın / Anlatının Kendinden Olan Dışavurumu
78- Ömer Uyan / Kubbedeki Hoş Sadâ Kimin: Klâsik Şiirde Şâir, Anlatıcı, Ben ve Öteki
85- Fuat Sevimay / Yazar Ne Söyler Çevirmen Kimi Anlatır
88- İsmail Söylemez / Sözlü Kültürde Anlatıcı: Şâhnâmehânlık Geleneği
94- Volkan Budak / Sinematografik Anlatıda Kurgu