shadow

YALNIZ SANAT‘IN 5. SAYISI  “DİRİJİZM” DOSYASIYLA ÇIKTI…

İÇİNDEKİLER

4- Editörden
5- Friedrich Nietzsche / Şairin Uğraşı (Alm. Çev. Mehmet Kara)
7- İsmail Söylemez / fasonsökükler tamirhanesi lahitlerin çıplak
8- Mehmet Kara / Biliyorum
9- Mehmet Sümer / Suskunluğun Tarihi
10- Sohrab Sipihri / Anıt (Far. Çev. İsmail Söylemez)
12- Joseph von Eichendorff / Kırılan Yüzük (Alm. Çev. Mehmet Kara)
13- Kayser Eminpur / Yalnızca Sen Kalacaksın (Far. Çev. Soner Boran)
14- Murat Kayançiçek / Ağlama Saati
17- Tan Doğan / Rûhiyât
18- Şirazlı Hafız / Nereye (Far. Çev. İsmail Söylemez)
19- Şirazlı Hafız / Zincir (Far. Çev. İsmail Söylemez)
20- Taha İhsan Çetin / Bol Sempozyumlu Sade Kahve

22- Mehmet Erdal Kaya / Kızıl Aşölyen
28- Suat Savur / Hayatla Konuş

DOSYA: Dirijizm

33- Bünyamin Aydemir / Tiyatro ve Sanat Değinileri Etrafında Dirijizm Kavramı
36- Ekrem Polat / Türk Edebiyatında Bir Nefret Objesi Olarak
‘Ötekileştirilmiş Dindar Tipi’nin İnşası
42- Murat Koç / Cumhuriyet Dönemi Romanında Dirijizm
52- Bilal Demir / Dirijist Sanat Anlayışında Cumhuriyet Rejiminin
Sanatçı Figürü Olarak Reşat Nuri Güntekin ya da
Resmi İdeolojiyi Edebi Metinden Okumak
58- Sariye Uzan / Nur Baba Romanından Hareketle Kültürel Yozlaşma
63- Ömer Uyan / Şairin Sığındığı İlahi Gölge: Osmanlı Şiirinde Hükümdar
72- İsmail Söylemez / Dirijizme Karşı Muteriz ve İslamcı Bir Yazar Olarak Hüseyin Karatay
87- Cemalettin Taşken / İran’da Devlet ve Edebiyat Diplomasisi
91- Murat Kuruş (Kitap Değinisi) / “Türkiye’de Çevirinin Politikası ve Poetikası”nda
Çeviri ve Dirijizm İlişkisi
94- Kitap Tanıtımı / Bünyamin Aydemir “Sanatta Dirijizm”

YALNIZ SANAT‘IN 4. SAYISI “ANLATICI” DOSYASIYLA ÇIKTI…

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER:
4- Editörden
5- Emil Erich Kästner / Köstebekler yahut İstekleriniz (Alm. Çev. Mehmet Kara)
7- Charlotte Smith / Göçmenler I (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)
10- Sohrab-i Sipihri / Deniz ve Adam (Far. Çev. İsmail Söylemez)
11- Friedrich Nietzsche / Özgürlüğün Prensi (Alm. Çev. Mehmet Kara)
12- Hafız-ı Şirazi / Güzel (Far. Çev. İsmail Söylemez)
13- İsmail Söylemez / Kaldırım Sürüngeni Toplayıcısı Kirli Harflerin
14- Şener Aksu / Kıyıya Vuran Deniz Kızına Ağıt
15- Tan Doğan / Doğum ve Cenaze
17- Mehmet Kara / Ağlama Çocuk
19- Ömer Karabey / Biz Ölürsek Siz Kaybedersiniz
20- Fahri Küçük / Neyzen Bodur’un İnkârdan Başlangıca Hakikat Yolculuğu
21- Hamdi Gün / Alçalma Devri
22- Taha İhsan Çetin / Mut


23- Mehmet Erdal Kaya / Gece Terörü
26- Suat Savur / Ayakkabı
30- Pınar Yiğit / Gitmeler 


DOSYA: ANLATICI
34- Brian Richardson / Sıradışı Sesler (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)
42- Murat Kuruş / Anlatıcının Evrimi Üzerine
51- Şener Aksu / Şairden Anlatıcı Olur mu?
SÖYLEŞİ
55- Necip Tosun ile Kurmaca Metinlerde Anlatıcı Kavramı Üzerine / Mehmet Erdal Kaya
62- Ahmet Evis / Anlatıcı Unsurunda Postmodern Evrilme: Anlatıların Anlatıcısı Okur
65- İsmail Söylemez / Sözlü Kültürde Anlatıcı: Dengbêjlik Örneği
70- Şükrü Ufuk Nayman / Görsel Sanatlarda Anlatıcı
75- Necmi Karkın / Anlatının Kendinden Olan Dışavurumu
78- Ömer Uyan / Kubbedeki Hoş Sadâ Kimin: Klâsik Şiirde Şâir, Anlatıcı, Ben ve Öteki
85- Fuat Sevimay / Yazar Ne Söyler Çevirmen Kimi Anlatır
88- İsmail Söylemez / Sözlü Kültürde Anlatıcı: Şâhnâmehânlık Geleneği
94- Volkan Budak / Sinematografik Anlatıda Kurgu

YALNIZ SANAT‘IN 2. SAYISI “DERT” DOSYASIYLA ÇIKTI…

 

İÇİNDEKİLER

7- Mehmet Kara / Sır
10- İsmail Söylemez / kahverengi harfime tutunur protest yankılar uçurum cümle
12- Murat Kuruş / Öte-Sevgi (Sakiname-6)
14- Mehmet Erdal Kaya / Kaygı
15- Onur Dölek / İşte Şehir
16- Johann Wolfgang von Goethe / Var Olmak (Alm. Çev.: Mehmet Kara)
17- Mevlana Celaleddin Rumi (k.s.) / Gideriz (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
18- Sohrab Sipehri / Rengin Ölümü (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
19- İsmail Söylemez ile Mukaddime Harfleri Bağlamında
Şairin Şiir Dünyasına Yolculuk / Murat Kuruş
30- Suat Savur / Koku
34- Güler Kalem / Esmer Eller
39- M. Erdal Kaya / Donör
45- Samet Karamansür / Halfeti
49- Romano Guardini / Melankoli Notları
54- Rabia Hasen / Sayıklama Günlükleri

DOSYA: Dert
59- Yusuf Nikruz / Attar’ın Şiirinde Dert Kavramı (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
65- Gaziantep Rifai Dergâhı Şeyhi Mahmud Nedim Aysoy (k.s.)
ile Tasavvuf Istılahında Dert Mevzuu Üzerine / Murat Kuruş
78- Mehmet Yılmaz / Bir Rehber Olarak Dert
82- Mehmet Kara / Şairin Derdi
87- Murat Kuruş / Dert ve Melankoli Ayrımı Üzerine
92- Toprak Karat / Fuzûlî’nin Türkçe Dîvân’ında Ehl-i Derdin Halleri

YALNIZ SANAT‘IN İLK SAYISI “MELANKOLİ” DOSYASIYLA ÇIKTI…

 

İÇİNDEKİLER

4- Editörden
5- Lale Müldür / Yorduma
7- Yücel Kayıran / Helalleşmeler – 1. polemos
8- Levent Yılmaz / Brunik Defteri -Bir Felâketin Ardından-
11- Elif Sofya / Devlet İtaat Deneyleri
12- Mehmet Kara / Li Tai-Pe’nin Öğüdü
15- Sadık Yaşar / varlık
16- İsmail Söylemez / Şehir çöplüğüne sürgün mersiye
17- Murat Kuruş / sancılama (sakiname-4)
/ kefensiz toprak (sakiname-5)
20- Abdurrahman Ekinci / Doğdum ve Kaldım

SÖYLEŞİ
21- Yücel Kayıran ile Son Akşam Yemeği Üzerine / Murat Kuruş & Mikail Söylemez
24- Mehmet Günay / Terketme İmgesinde Yücel Kayıran Şiiri (Söyleşi Değinisi)

34- Hugo von Hofmannsthal / Zamana Dizeler (Çev: Mehmet Kara)
36- Nurettin Boztemir / Yeşil Sinek gibi Daldım Çıldırışlara
/ Egzistansiyalist Giz
38- Sima-i Purşahmari / Elmayı Soyduğumuzda (Çev: İsmail Söylemez)
39- Kayser-i Eminpur / Adil Paylaşım (Çev: İsmail Söylemez)
40- Murat Ekinci / hüngür/le-me

42- Hüseyin Kıran / Kesintisiz Geceye
43- İsmet Emre / Yitik Bahçe
54- Mikail Söylemez / Büyük Parçalanma: Neo-Postmodern Sanat
57- Ali bin Nakıp Hamza / Tuhfetu’l-Letâif (XV. Yüzyılın Karanlıkta Kalmış Bir Osmanlı Dönemi Eseri) (Latin Harflerine Çev: Musa Tılfarlıoğlu)
62- Zeren Keziban Karaaslan / SonRAya Lirik Potkallar

DOSYA: Melankoli
65- Robert Burton / Diyaloglar (Melankolinin Anatomisi) / (Çev: M. Yaşar Ciniviz)
68- John Keats / Melankoli Üzerine Şarkı (Çev: Kawa Nemir)
70- Stevie Smith / Uzak Dur, Ey Melankoli (Çev: Kawa Nemir)
72- Théophile Gautier / Melankoli (Çev: Yiğit Tuna)
73- Romano Guardini / Melankolinin Anlamı (Çev: Mehmet Kara)
78- İsmet Emre / Melankoli Üstüne
80- Murat Kuruş / Melankoli Üzerine Düşünceler
87- Şükrü Ufuk Nayman / Sentetik Melankoli Üzerine (Sanatta Melankolik Çırpınışlar)
93- Nurettin Boztemir / Taşralı Bir Melankoliğin Yalnızlık’ları