shadow

YALNIZ SANAT‘IN 3. SAYISI “ÇİRKİNLİK VE ESTETİK” DOSYASIYLA ÇIKTI…

 

İÇİNDEKİLER

4- Editörden
5- Edwin Arlington Robinson / Yaban (İng. Çev. Merve Demir Ç.)
7- Charlotte Smith / Soneler (İng. Çev. Meliha Merve Dikici)
10- İsmail Söylemez / sahil kırağında katledilen ıslak ırmak hoyratı değildi o kan damla
11- Missak Manouchian / Ayna ve Ben (Fr. Çev. Yiğit Tuna)
12- Sohrab-i Sipihri / Kabartma (Far. Çev. İsmail Söylemez)
14- Hafız-ı Şirazi / Zincir (Far. Çev. İsmail Söylemez)
15- Paul Celan / Uzağa Övgü (Alm. Çev. Mehmet Kara)
16- Mehmet Kara / Dünya Ağacı
18- Hugo von Hofmannsthal / Dışımızdaki Dünya (Alm. Çev. Mehmet Kara)
20- Onur Dölek / Ruhsata İşli Şiir II
22- Mehmet Erdal Kaya / Şeyler ve Şerit
27- Suat Savur / Rüya
28- Ayşe Hasen / Bekle 


DOSYA: Çirkinlik ve Estetik
38- Karl Rosenkranz / Çirkinliğin Estetiği (Alm. Çev. Mehmet Kara)
45- İsmet Emre / Estetiğin Bir Biçimi Olarak Çirkinlik Ontolojisi
48- İsmail Söylemez / Taklit, Yaratım ve Keşif Bağlamında
Bir Görme Biçimi Olarak Güzellik ve Çirkinlik
64- Şener Aksu / Bir Estetik Kategori Olarak Çirkinlik
68- Murat Kuruş / Dorian Gray’in Portresi’nde
Alımlama Estetiği Açısından Güzellik ve Çirkinlik
76- Hatice Doğan / Sanatta Anti-Estetik Yönelimler
81- Şükrü Ufuk Nayman / Sanatta Çirkinlik Kavramı Üzerinden Kitsch Sanatına Bakış
87- Ömer Uyan / Nicel Estetik, Geometrik Güzeller, Mevzûn Sözler I
92- Fedor Beleny / Estetikte Güzel ve Çirkin (Alm. Çev. Mehmet Kara)

YALNIZ SANAT‘IN 2. SAYISI “DERT” DOSYASIYLA ÇIKTI…

 

İÇİNDEKİLER

7- Mehmet Kara / Sır
10- İsmail Söylemez / kahverengi harfime tutunur protest yankılar uçurum cümle
12- Murat Kuruş / Öte-Sevgi (Sakiname-6)
14- Mehmet Erdal Kaya / Kaygı
15- Onur Dölek / İşte Şehir
16- Johann Wolfgang von Goethe / Var Olmak (Alm. Çev.: Mehmet Kara)
17- Mevlana Celaleddin Rumi (k.s.) / Gideriz (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
18- Sohrab Sipehri / Rengin Ölümü (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
19- İsmail Söylemez ile Mukaddime Harfleri Bağlamında
Şairin Şiir Dünyasına Yolculuk / Murat Kuruş
30- Suat Savur / Koku
34- Güler Kalem / Esmer Eller
39- M. Erdal Kaya / Donör
45- Samet Karamansür / Halfeti
49- Romano Guardini / Melankoli Notları
54- Rabia Hasen / Sayıklama Günlükleri

DOSYA: Dert
59- Yusuf Nikruz / Attar’ın Şiirinde Dert Kavramı (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
65- Gaziantep Rifai Dergâhı Şeyhi Mahmud Nedim Aysoy (k.s.)
ile Tasavvuf Istılahında Dert Mevzuu Üzerine / Murat Kuruş
78- Mehmet Yılmaz / Bir Rehber Olarak Dert
82- Mehmet Kara / Şairin Derdi
87- Murat Kuruş / Dert ve Melankoli Ayrımı Üzerine
92- Toprak Karat / Fuzûlî’nin Türkçe Dîvân’ında Ehl-i Derdin Halleri