1. Sayı

 

İçindekiler

5- Lale Müldür / Yorduma

7- Yücel Kayıran / Helalleşmeler – 1. polemos

8- Levent Yılmaz / Brunik Defteri -Bir Felâketin Ardından-

11- Elif Sofya / Devlet İtaat Deneyleri

12- Mehmet Kara / Li Tai-Pe’nin Öğüdü

15- Sadık Yaşar / varlık

16- İsmail Söylemez / Şehir çöplüğüne sürgün mersiye

17- Murat Kuruş / sancılama (sakiname-4)

/ kefensiz toprak (sakiname-5)

20- Abdurrahman Ekinci / Doğdum ve Kaldım

Söyleşi

21- Yücel Kayıran ile Son Akşam Yemeği Üzerine / Murat Kuruş & Mikail Söylemez

24- Mehmet Günay / Terketme İmgesinde Yücel Kayıran Şiiri (Söyleşi Değinisi)

34- Hugo von Hofmannsthal / Zamana Dizeler (Çev: Mehmet Kara)

36- Nurettin Boztemir / Yeşil Sinek gibi Daldım Çıldırışlara

/ Egzistansiyalist Giz

38- Sima-i Purşahmari / Elmayı Soyduğumuzda (Çev: İsmail Söylemez)

39- Kayser-i Eminpur / Adil Paylaşım (Çev: İsmail Söylemez)

40- Murat Ekinci / hüngür/le-me

42- Hüseyin Kıran / Kesintisiz Geceye

43- İsmet Emre / Yitik Bahçe

54- Mikail Söylemez / Büyük Parçalanma: Neo-Postmodern Sanat

57- Ali bin Nakıp Hamza / Tuhfetu’l-Letâif (XV. Yüzyılın Karanlıkta Kalmış Bir Osmanlı Dönemi Eseri)   (Latin Harflerine Çev: Musa Tıflaroğlu)

62- Zeren Keziban Karaaslan / SonRAya Lirik Potkallar

Dosya: Melankoli

65- Robert Burton / Diyaloglar (Melankolinin Anatomisi) / (Çev: M. Yaşar Ciniviz)

68- John Keats / Melankoli Üzerine Şarkı (Çev: Kawa Nemir)

70- Stevie Smith / Uzak Dur, Ey Melankoli (Çev: Kawa Nemir)

72- Théophile Gautier / Melankoli (Çev: Yiğit Tuna)

73- Romano Guardini / Melankolinin Anlamı (Çev: Mehmet Kara)

78- İsmet Emre / Melankoli Üstüne

80- Murat Kuruş / Melankoli Üzerine Düşünceler

87- Şükrü Ufuk Nayman / Sentetik Melankoli Üzerine (Sanatta Melankolik Çırpınışlar)

93- Nurettin Boztemir / Taşralı Bir Melankoliğin Yalnızlık’ları

2. Sayı

 

Edebiyatımızda ilk defa ele alınan DERT dosya konulu Yalnız Sanat dergimizin 2. Sayısı çıkmıştır.

İçerik:

7- Mehmet Kara / Sır
10- İsmail Söylemez / kahverengi harfime tutunur protest yankılar uçurum cümle
12- Murat Kuruş / Öte-Sevgi (Sakiname-6)
14- Mehmet Erdal Kaya / Kaygı
15- Onur Dölek / İşte Şehir
16- Johann Wolfgang von Goethe / Var Olmak (Alm. Çev.: Mehmet Kara)
17- Mevlana Celaleddin Rumi (k.s.) / Gideriz (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
18- Sohrab Sipehri / Rengin Ölümü (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
19- İsmail Söylemez ile Mukaddime Harfleri Bağlamında
Şairin Şiir Dünyasına Yolculuk / Murat Kuruş
30- Suat Savur / Koku
34- Güler Kalem / Esmer Eller
39- M. Erdal Kaya / Donör
45- Samet Karamansür / Halfeti
49- Romano Guardini / Melankoli Notları
54- Ayşe Hasen / Sayıklama Günlükleri

DOSYA: Dert
59- Yusuf Nikruz / Attar’ın Şiirinde Dert Kavramı (Frs. Çev.: İsmail Söylemez)
65- Gaziantep Rifai Dergâhı Şeyhi Mahmud Nedim Aysoy (k.s.)
ile Tasavvuf Istılahında Dert Mevzuu Üzerine / Murat Kuruş
78- Mehmet Yılmaz / Bir Rehber Olarak Dert
82- Mehmet Kara / Şairin Derdi
87- Murat Kuruş / Dert ve Melankoli Ayrımı Üzerine
92- Toprak Karat / Fuzûlî’nin Türkçe Dîvân’ında Ehl-i Derdin Halleri

İletişim:
mail: yalnizsanat@gmail.com
Tlf: 0505 293 7576
Twitter: @yalnizsanat